Elérhetőségek

Trefán - Vill Villanyszerelés Székesfehérvár

Cím: 8143 Sárszentmihály,
Hársfa utca 2/b
Telefon:
06303545772
E-mail:
trefvill@gmail.com


Jogi nyilatkozatJOGI NYILATKOZAT

 

A weboldal használata előtt kérem, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi dokumentum, szöveg, felvétel és egyéb anyag Felhasználó általi használatát.

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó elfogadja az alábbiakban meghatározott feltételeket és szabályokat.

 

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője

 

Vállalkozó neve: Trefán Richárd egyéni vállalkozó

Székhely: 

Adószám: 

Nyilvántartási szám: 

Telefonszám: 

E-mail cím: trefvill@gmail.com

 

Általános bevezetés

 

A weboldal megnyitásával az oldal Felhasználója elfogadja, hogy a jelen Jogi Nyilatkozat kötelezi őt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal kérem, ne használja a weboldalt.

 

Szellemi tulajdonjogok

 

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a weboldalon szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, rajz, kép, ötlet, módszer, tematika, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői jogait, a weboldal tulajdonosának tulajdonát képezi.

A weboldal kereskedelmi felhasználásra engedélyezett Pixabay licensszel rendelkező háttérfotókat tartalmaz. Pixabay

 

A weboldalon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével is, kizárólag a weboldal tulajdonosának előzetes hozzájárulásával terjeszthetők.

 

A weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

 

A weboldalról származó részletek bármilyen célú használata, amely eltér a jelen feltételekben foglaltaktól, tilos.

 

Szigorúan tilos az oldal látogatójának a weboldal tulajdonosának jóváhagyása nélkül:

  • kereskedelmi célokra használni a weboldalt, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő szövegeket, egyéb tartalmakat;

  • módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél weboldalába).

 

Tartalom

 

A jelen weboldal tartalmát a weboldal tulajdonosa a lehető leggondosabban állította össze. A weboldal azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A tulajdonos nem garantálja a weboldal tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működését.

 

A weboldal tulajdonosa igyekszik biztosítani, hogy a weboldal folyamatosan elérhető legyen, de nem vállal felelősséget azért, ha a weboldal bármikor, bármennyi ideig mégis elérhetetlenné válna.

 

A weboldalhoz való hozzáférés felfüggeszthető értesítés nélkül, rendszerhiba, karbantartás vagy javítás miatt, illetve a weboldal tulajdonos ellenőrzési körén kívül eső okokból.

 

Látogatói adatok és magatartás

 

A weboldal tulajdonos Adatkezelési Tájékoztatójának hatálya alá tartozó, személyes adatok kivételével a Felhasználó által a weboldalra küldött vagy ott közzétett („belinkelt”) minden anyag nem bizalmas adatnak minősül, annak tulajdonjogáról a Felhasználó lemond. A weboldal tulajdonosát semmiféle kötelezettség nem terheli ezen anyagokkal kapcsolatban. A weboldal tulajdonosa ezen anyagokat és információkat, képeket, hangokat, szöveget és az ott megjelent egyéb dolgokat bármilyen célra szabadon használhatja, másolhatja, teheti közzé, terjesztheti.

 

Tilos a weboldalon közzétenni, illetve a weboldalra küldeni a következő anyagokat:

 

  • fenyegető, becsmérlő, obszcén, illetlen, elégedetlenséget szító, sértő, pornográf, visszaélést megvalósító, faji gyűlölet keltésére alkalmas, diszkriminatív, botránykeltő, lázító hatású, titoktartási kötelezettséget áthágó, adatok védelmét sértő, illetve kellemetlenség vagy rossz érzés felkeltésére alkalmas anyagok;

  • olyan anyagok, amelyre vonatkozóan az oldal látogatója nem rendelkezik minden szükséges engedéllyel, illetve jóváhagyással;

  • olyan anyagok, amelyek büntetőjogot sértő magatartást valósítanak meg, vagy erre bujtogatnak, amelyekkel kapcsolatban polgári jogi felelősség állapítható meg, illetve amelyek más módon jogsértők, vagy a világ bármelyik országában bármely harmadik fél jogát sértik;

  • technikailag ártalmas anyagok (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag: számítógépvírusok, illetve más, károkozásra alkalmas szoftver vagy adat).

 

Tilos az oldallal kapcsolatos minden nemű visszaélés (beleértve ebbe, korlátozás nélkül, a feltörést).

A weboldal tulajdonosa teljes mértékben együttműködik a rendvédelmi hatóságokkal és az ezen pontban írt rendelkezéseket megszegő Felhasználó azonosságának vagy tartózkodási helyének megállapítását kérő bíróságokkal.

 

Felelősség

 

A weboldal bármely célú látogatását, használatát az oldal Felhasználója saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

 

A weboldalon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául.

 

A törvény által megengedett mértékig a weboldal tulajdonosa ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Felhasználók általi használata, és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • a weboldal Felhasználójának bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ ösztönözte;

  • a weboldal használatának lehetetlensége;

  • a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

 

Adatvédelem

 

A jelen weboldalon keresztül megadott személyes adatok kezelése teljes mértékben a weboldal tulajdonosának Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően történik.

 

Kapcsolatfelvétel

 

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne a weboldallal kapcsolatban, forduljon a weboldal tulajdonosához a fenti elérhetőségek bármelyikén.

 

Jogkövetkezmények

 

A jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a weboldal tulajdonosa haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a weboldal tulajdonosát kötbér illeti meg. A kötbér összege alkalmanként 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint, mely összegről a weboldal tulajdonosa jogosult számlát kiállítani a jogosulatlan Felhasználó részére. Felhasználó ennek tudatában böngészi a weboldalt.

 

Egyéb rendelkezések

 

A weboldal tulajdonosa fenntartja a jogot a jelen Jogi Nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen Jogi Nyilatkozatra és a weboldal Felhasználók általi használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

 

A www.webgenerator.hu weboldalon elhelyezett szövegek egy részének megjelenítéséhez az Acrobat Reader 5.0 (vagy frissebb verzió) program szükséges!

 

Tartalomszolgáltatási Kódex

 

A(z) Webgenerator a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének Tartalomszolgáltatási és Etikai Kódexét magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

A honlappal kapcsolatos észrevételek

 

A www.webgenerator.hu informatikai hátterét a Webgenerátor Kft. felügyeli.
A weboldal Galeus CMS alapon működik.

Az oldal esetleges hibás működésével kapcsolatos észrevételeit a fejlesztes@webgenerator.hu címre küldje.

A weboldal tartalmával kapcsolatos észrevételeit a(z) info@webgenerator.hu címre küldje.

Köszönjük, hogy meglátogatta oldalainkat!

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Trefán - Vill Villanyszerelés Székesfehérvár - Magyar